Autor: Hana Kazazović

U okviru projekta “Izgradnja i konsolidacija kapaciteta za prevenciju sukoba” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini realizujem svoj projekat “BH ljudi” u okviru kojeg ću u narednih pola godine predstaviti 100 zanimljivih ljudi iz BiH, po mom izboru.
Predstavljanja radim u audio formi (uz transkript, da sve forme budu zadovoljene), a 46. kojeg imate priliku čuti je Jasmin Sirčo iz Visokog.

Podcast – audio snimak:

Transcript podcasta:

Hana:

Jasmin Sirčo je po zanimanju arhitekta. Radi u Visokom u porodičnoj firmi, a arhitektura je njegova velika ljubav. Razgovarali smo o njegovim aktivnostima i interesovanjima. Prvo o čemu mi je pričao je Polygon.

Jasmin Sirčo:

Polygon je u stvari naša arhitektonska platforma gdje smo se udružili nas šestoro arhitekata, moje kolege Zejdo Kobilica, Amila Rujanac, Mersiha Ćerim i Ilma Kobilica. Nas je trenutno petoro na toj platformi, ali je ta platforma otvorena. Većinom se bavimo konkursima i uvijek zavisno od zadatka zovemo saradnike. Oni mogu biti iz drugih polja i uvijek nam je cilj da sami nešto naučimo, pod broj jedan da nešto istražimo, i da na drugačiji način ponudimo odgovore. To je ono što bi Polygon trebao da bude i vjerovatno je jedan od rijetkih na prostoru BiH koji se bave na takav način arhitekturom.

Postojimo zvanično dvije godine pod ovim imenom, ali smo kao ekipa koja radi od fakulteta, 10 godina zajedno.

Jasmin je takođe član udruženja Setup koje već nekoliko godina u Visokom radi zanimljive projekte i aktivnosti.

Setup je nevladino udruženje koje djeluje na području Visokog i okuplja ne samo arhitekte nego i grafičke umjetnike, fotografe, odnosno sve one koji su zainteresovani da svojim radom pruže primjer, odnosno pokrenu određene promjene. Da li kroz festivale, predavanja, organizacije… MMS je jedan od tih stvari koji je naš produkt. Puno projekata su isto produkt Setupa (pogledati web stranicu setup.ba).

Ono što treba napomenuti je da smo se u par navrata kritički osvrtali na planove grada, urbanističke i regulacione, koje su planirani u gradu da se izvedu. Onda smo reagovali na sporne tačke. Uz pomoć nas ljudi su shvatili na primjer da se ne treba praviti nadzemna garaža na centralnom gradskom trgu. Uspjeli smo da se u ovom momentu odgodi izgradnja. Ako ništa smo spriječili i pokazali na koji se način mogu posmatrati određeni dijelovi gradova, koji su njihovi potencijali.

Možda je najinteresantnije – prostor iza Gradskog kina i Zavičajnog muzeja i kafića Riplay. To je ulica Matrakčijina. Sad je parking i ima smetljište, dio je kafane, trenutno se fasada urušava. To je idealan prostor da bude jedan mali gradski foaje i da se Gradsko kino i Zavičajni muzej okrenu prema tom prostoru i da ga koriste kao svog. Onda smo mi napravili prvi projekat prije 5 godina i u tom prostoru smo organizovali otvoreno kino, te ga pokazali kao višenamjenski.

Treća stvar u kojoj se pronašao i u kojoj je angažovan jesu Dani arhitekture koje je prije deset godina pokrenuo sa svojim kolegama na fakultetu.

Dani arhitekture su manifestacija koja postoji već 10 godina. Održava se u Sarajevu. Krenuli smo kao studenti. Sad se organizacija Lift bavi Danima arhitekture i okuplja i studente i mlade arhitekte. To je mjesto gdje mi kroz rad i kroz projekte Dani arhitekture i Noći arhitekture i još propratni zajedno sa partnerima – Asocijacijom arhitekata, Asocijacijom studenata, Networksom, i Meetingom organizujemo sve. To je internacionalna manifestacija gdje smo do sad imali preko 150 predavača. Ove godine ih je bilo iz 8 zemalja.

I Jasmina sam pitala šta misli koji je recept za mlade ljude, šta bi im on iz svog iskustva mogao savjetovati.

Recept – to je malo ono ofirno – da radiš ono što voliš. Ali stvarno jeste. Iz mogu ugla – to je multidisciplinarnost, ali je uvijek baza arhitektura. Znači to je samo različit oblik, različito mjesto i različit projekat kroz koji se uvijek, možda ne na klasičan način, ali na proširen način, bavim onim što je moja struka.

Jasmina i Polygon možete pratiti na https://www.instagram.com/polygon.ba/ i na http://www.polygon.ba

Aktivnosti udruženja Setup na http://setup.co.ba, a Dani arhitekture na http://www.daniarhitekture.ba

Želiš obavijest na email kada bude objavljen novi tekst?