Tijana Đokić – Sokolac: U NVO sektoru je naučila da trud na kraju bude prepoznat, a prepreke su vrijedno iskustvo

0
100

Autor: Hana Kazazović

U okviru projekta “Izgradnja i konsolidacija kapaciteta za prevenciju sukoba” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini realizujem svoj projekat “BH ljudi” u okviru kojeg ću u narednih pola godine predstaviti 100 zanimljivih ljudi iz BiH, po mom izboru.
Predstavljanja radim u audio formi (uz transkript, da sve forme budu zadovoljene), a 57. koju imate priliku čuti je Tijana Đokić iz Sokoca.

Podcast – audio snimak:

Transcript podcasta:

Hana:

Tijana Đokić je diplomirani ekonomista. Trenutno radi na poziciji Načelnice odjeljenja za lokalni razvoj od marta. Ima bogato iskustvo u pisanju i implementaciji projekata u nevladinom sektoru kroz Udruženje mladih “Mobilijar” Sokolac. Po profesiji je računovođa i stekla je iskustvo u privatnoj agenciji za računovodstvo i reviziju. Ispričala mi je da joj je iskustvo u NVO projektima pomoglo i pomaže stalno u svemu što radi. Kako sam do nje došla zahvaljujući tekstu o Mobilijaru, prvo smo pričale o ovom udruženju.

Tijana Đokić:

Udruženje mladih “Mobilijar” Sokolac je osnovano 2013. godine od strane grupe mladih i sportista koji su imali cilj da poboljšaju ponudu sportske infrastrukture u našem gradu i da doprinesu promociji zdravih stilova života, kako bi se mladi više okupljali na sportskim terenima, razvijali sportski duh i time generisali senzibilitet za solidarnost, timsko djelovanje i oštro se suprotstavili neprimjerenim oblicima ponašanja.

Pomenuću prvi projekat koji je realizovan u Udruženju mladih “Mobilijar” – izgradnja teretane na otvorenom. Tim projektom se dugoročno povećalo interesovanje mladih za sport i inovativne načine vježbanja i oblikovanja tijela. Naučili smo mnogo – da trud ipak na kraju biva prepoznat i da su svi problemi i prepreke vrijedno iskustvo. A ovo nam je ujedno bio i vjetar u leđa da se mi pozabavimo novim idejama kako bi održali aktivnim ne samo udruženje već i naše referense koje je trebalo dalje nadograđivati.

Morali smo unaprijediti naše znanje i naše vještine isključivo pohađanjem edukativnih programa kako bi naučili da što kvalitetnije uopšte formulišemo naše ideje i da definišemo akcioni plan za dalje djelovanje. Učešćem na edukativnim radionicama stekla sam prve kontakte sa koordinatorima uspješnih udruženja iz Sarajeva sa kojima ubrzo potpisujemo i prvi sporazum o saradnji.

Po uzoru na njih i mi uvodimo nove pravce djelovanja u našem udruženju. Bavili smo se problemom nezaposlenosti mladih ljudi na taj način da oni shvate da moraju ojačati sebe, investirati u svoje znanje i na taj način se izdvojiti od ostalih i samostalno doći do realizacije svojih ciljeva.

Spomenuću članstvo u Mreži za izgradnju mira kao bitan faktor u pristupu informacijama i bazi donatora. Takođe su se nizali  i ugovori o dodjeli sredstava po projektima, a napominjem da se radilo o mini-grantovima. Rezultati su bili mnogo veći, same reference za nove donatore, animiranje mladih ljudi u zajednici kroz konkretan rad pa sve do uloge mirovnog aktiviste. Kada kažem mirovni aktivista mislim na doprinos promociji mira, podizanju svijesti o značaju mira za ekonomsko i društveno blagostanje u zemlji i to sve kroz Pro-Budućnost projekte. Mi smo se izgradili kroz te Pro-Budućnost projekte, stvarali saradnju sa mladima druge nacije i vjere i iz drugog entiteta.

Pomenula bih još jedan projekat. To je otvaranje Lokalnog volonterskog servisa u našoj opštini koji djeluje kao resursni centar. Ima za cilj podsticanje mladih ljudi da svoje slobodno vrijeme kanališu u društveno-odgovoran rad i time doprinesu pozitivnim promjenama u svojoj lokalnoj zajednici.

Pitala sam je kakvi su joj planovi za budućnost.

Kada su u pitanju planovi za budućnostu u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj Opštine Sokolac ja ću izdvojiti nastavak aktivnosti na usvajanju metodologije kao transparentnog načina finansiranja civilnog društva, intenzivniju saradnju sa nevladinim sektorom kako bi ih motivisali da rade na što kvalitetnijim i konkurentnijim projektima i da bi se i mi kao lokalna zajednica izdvojili kao šampioni u toj vrsti saradnje sa organizacijama civilnog društva. Takođe raditi na jačanju saradnje sa nevladinim sektorom. To je vrlo važno polje djelovanja i samo kao partneri možemo raditi na produktivnijim i konkretnijim razvojnim projektima, a sve u pravcu rješavanja problema i otvorenih pitanja u našoj lokalnoj zajednici. Ono što je jako bitno je da se to radi privlačenjem domaćih i stranih investitora.

Takođe je planiran rad na unapređenju koordinacije sa mladima u pravcu podizanja svijesti o potrebi većeg aktivizma na identifikovanju prioritetnih problema u zajednici i takođe na prezentovanju istih ključnim akterima.

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj će svakako raditi na promociji uspješnih nevladinih organizacija pružanjem tehničke i operativne pomoći u pisanju projekata, organizovanjem obuka za predstavljanje nevladinog sektora u pisanju projektnih prijedloga i u javnom zagovaranju.

Pitala sam je šta misli o odlasku mladih iz BiH. Svjesna svih problema Tijana ipak želi vjerovati  bolju budućnost.

Ja bih radije govorila o rezultatima koji su unaprijedili položaj i prava mladih u BiH, a to je Zakon o mladima u FBiH te Zakon o omladinskom organizovanju RS. Ono što nedostaje jeste više takvih strateških dokumenata. I mladi treba jačim aktivizmom da skrenu pažnju ključnih aktera na svim nivoima vlasti – da organizuju panel diskusije, okrugle stolove i da zahtijevaju programe podrške. Naravno, moraju da maksimiziraju svoja zalaganja.

Takođe mi u Opštini Sokolac imamo strategiju razvoja omladinske politike od 2013. do 2018. godine. Imamo plan da u saradnji sa srednjom školom i Zavodom za zapošljavanje pokrenemo promociju traženih i deficitarnih zanimanja na tržištu rada kako bi mladi ljudi na vrijeme isplanirali svoje obrazovanje i dalje usavršavanje i uskladili ih sa onim što se traži na tržištu rada.

Jesi ti nekad razmišljala o tome da odeš iz BiH?

Nisam. Radije bih sve svoje aktivnosti usmjerila ovdje gdje jesam i pojačala napore da promijenim, da iskoristim neke pozitivne promjene u društvu i sve potencijale sa kojima raspolaže naša zemlja.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.