Autor: Hana Kazazović

U okviru projekta “Izgradnja i konsolidacija kapaciteta za prevenciju sukoba” kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini realizujem svoj projekat “BH ljudi” u okviru kojeg ću u narednih pola godine predstaviti 100 zanimljivih ljudi iz BiH, po mom izboru.
Predstavljanja radim u audio formi (uz transkript, da sve forme budu zadovoljene), a 71. koju imate priliku čuti je Andrijana Suton iz Čapljine.

Podcast – audio snimak:

Transcript podcasta:

Hana:

Andrijana Suton je predsjednica Humanitarne udruge “Cvijet” iz Čapljine. Udruga postoji od 2009. godine i okuplja osobe s teškoćama u razvoju, njihove roditelje i prijatelje udruge. Cilj udruge je uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društva, od obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja. Udruga se finansira projektno, iz proračuna Općine Čapljina, donacijama i vlastitim sredstvima. Andrijana mi je pričala o radu udruge i projektima koje su do sada radili, te o tome koliko postojanje i rad udruge utiču na mijenjanje svijesti društva u kojem su aktivni.

Andrijana Suton:

Tri godine smo radili s “In fondacijom” Banjaluka. Projekat se zvao “Hortikulturna terapija za djecu s teškoćama u razvoju – Općina Čapljina” i Bonus škola neformalnog obrazovanje za djecu iz Općine Čapljina. Zadnji projekat koji smo imali ove godine je bio od Ministarstva rada, zdravstva i socijalne politike pod nazivom “Mi kuhari”.

Kroz te projekte je održan nemali broj aktivnosti, radionica, od rada u prirodi, kreativnih, edukativnih radionica… Takođe smo angažovali logopede, defektologe i nastavno osoblje kroz te radionice.

Je li imate već otprilike neki uvid u to koliko sve to što radite utiče na ljude kojima pomažete i inače na društvo u kojem djelujete?

Pa vjerujte zadnjih godina se vidi pomak i sve je veći broj i roditelja i volontera koji se uključuju u udrugu. Prije je to bilo bauk. Mi smo prva udruga u općini Čapljina koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju. Umreženi smo, naša udruga je članica koalicije “Zajedno smo jači” HNŽ-a. Ta koalicija okuplja 13 udruga osoba s invaliditetom i trenutno sprovodimo kampanju zadnje 2 godine “Ponosni na sebe”. Prošle godine je cilj kampanje bio omogućiti adekvatna ortopedska pomagala. Ove godine promovišemo UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, skreće se pažnja na kršenje tih prava.

Takođe radimo i na lokalnom planu akcije u oblasti invalidnosti koji je urađen u našoj županiji prije 3 godine i sad se dorađuje. Cilj tog lokalnog plana akcije je uvođenje asistenata u nastavi i arhitektonske barijere.

Znači već se polako mijenja svijest ljudi u Čapljini?

Mijenja se, naravno. Naša udruga je mala. Mi smo tu kao servis podrške, kao jedan most između osoba s invaliditetom i vladinog sektora, odnosno relevantnih institucija. Pružamo informacije roditeljima, na šta imaju prava, od obrazovanja, od zdravstva, ortopedskih pomagala. Na šta imaju prava, na šta nemaju. Usmjereni smo na sve osobe s poteškoćama, otvoreni smo prema svakome, mada što se tiče članova naša udruga najviše okuplja osobe s Downovim sindromom.