Čitam “Zdravo društvo” Eriha Froma i morala sam prepisati ova 3 pasusa, jer su mi se u srce zabola… Posebno drugi.

“Prvobitno je vladavina većine bila alternativa vladavini manjine, vladavini kralja ili feudalnih plemića. To nije značilo da je većina u pravu: to je značilo da je bolje da većina pogriješi nego da manjina nametne svoju volju većini. Ali u naše vrijeme konformizma, demokratski metod sve više prihvata da su odluke većine nužno pravilne i moralno superiornije od odluka manjine; stoga većina ima moralno pravo da nametne svoju volju manjini.

Ovo je očigledno pogrešno, u stvari, ako pogledamo istorijski, sve su “prave” ideje u politici, kao i u filozofiji, religiji i nauci bile prvobitno ideje manjine. Kada bi se odlučivalo o vrijednosti jedne ideje na osnovu broja, mi bismo još živjeli u pećinama.

Glasanje u velikim demokratijama sve više dobija karakter plebiscita, u kome glasač ne može da učini ništa više nego da zabilježi da li se slaže ili ne slaže sa moćnom političkom mašinom koja će potčiniti svoju političku volju.”