Još jedan intervju, ovaj put magazin Gracija, tema twitter.

Napomena: Da povećate sliku za čitanje kliknite na nju.