Autor: Hana Kazazović

Kad sam vidjela spisak kandidata za gradonačelnike Zenice, prvi utisak mi je bio da mi je tu malo ko poznat. Razmišljala sam kako onda odabrati kome da dam svoj glas, posebno što ja oduvijek mislim da je grad ono što je svakome od nas najvažnije i da se on može fino srediti i urediti ukoliko ima dobro rukovodstvo, bez obzira na uređenje kantona ili države.
Pročitala sam brdo studija slučaja o na primjer Ljubljani koja je samo zahvaljujući gradske uprave i gradonačelnika napravila čuda i postala primjer kako se svašta nešto može uz malo vizije i puno rada i volje. Godinama gledam kako moji tviteraši iz Rijeke komuniciraju na Twitteru sa svojim gradonačelnikom koji ih sluša i često djeluje u skladu sa onim što mu govore. Bila sam u Pittsburghu u kojem gradonačelnik Bill Peduto ima preko 40.000 pratilaca na Twitteru i to mu uveliko pomaže i da oslušne puls svojih sugrađana, ali i da dobije izbore.
I razmišljajući tako o tome šta bih ja sve voljela od gradonačelnika ili gradonačelnice Zenice i šta je ono što meni konkretno smeta u ovom gradu, a šta volim i smatram prednostima, palo mi ja na pamet da ja njih sve pitam baš ta tri pitanja. To sam i napravila i ovdje su ispod odgovori.
Pitala sam ih sve isto, tri pitanja na koja, po meni, osoba koja je na funkciji glavnog u gradu, mora u pola noći znati odgovor kao iz rukava. Dobro, na prva dva, ono treće je bilo više moja radoznalost. I na koja mi može odgovoriti onako, iz glave, kao u “elevator pitchu” (za one koji ne znaju šta je to – zamislite da se sa tom osobom sretnete u liftu i da imate vremena da vam odgovori na pitanja onoliko koliko traje vožnja liftom).
Nije sve proteklo savršeno. Neki su mi odgovorili u roku od 7 dana, neke sam morala podsjećati. Jedan kandidat mi je odgovorio nakon objave pa sam odgovore ubacila naknadno, a jednog nisam uspjela naći na internetu, a to mi je bio jedini način na koji sam odlučila da ću ih kontaktirati.
Ne želim da dajem sad ovdje nekom prednost, mada priznajem da su meni  odgovori pomogli da odaberem kome ću dati svoj glas. Zato sam ih i poredala redoslijedom kojim će stajati na izbornom listiću (mislim da je to taj redoslijed, sa izbori.ba). Zato nisam pisala biografije nikog od njih uz odgovore, nego sam stavila linkove da sami vidite dalje ako vas zanimaju detalji.
Zeničanima ovaj tekst može pomoći da možda odluče kome dati glas. Ostalima može poslužiti možda za neku analizu :) Da ne pametujem dalje, eto čitajte. Uz napomenu – odgovore sam dobijala u pismenoj formi i nisam ih uopšte lektorisala.
Napomena: Klikom na ime kandidata idete na profil / stranicu na kojim sam ih ja pronašla i kontaktirala. Fotografije su sa njihovih profila takođe.

*****

UZUNOVIĆ FAIK

BPS – SEFER HALILOVIĆ

Faik uzunovic1. Šta su za Vas 3 najveća problema grada Zenice?

1.1.  NEZAPOSLENOST I BEZPERSPEKTIVNOST, a s tim u vezi je nizak ekonomski standard i kvalitet života građana gotovo svih kategorija, a posebno mladih. U svom programu nudim teze, tj u idejno-projektnom obliku mogućnost otvaranja cca 6 500 -12 000 novih radnih mjesta za period od 5-10 godina. To može riješiti bezperspektivnost, kao i dobrim dijelom i nezaposlenost, a imalo bi pozitivne efekte na razvoj kulture, umjetnosti, sporta, riješilo bi pitanje problema FK „Čelik“ i vrhunskog sporta, te općenito doprinijelo povećanju kvaliteta života u Zenici. (Osnovni projekti razvoja su vezani za energetsku efikasnost, poljoprivredni i cestovni-infrastrukturni ruralni razvoj, razvoj metaloprerade, te organizaciju certificiranih oblika obrazovanja za industrijske i ostale potrebne privredne profile…)

1.2.  AEROZAGAĐENJE prvenstveno, i općenito zagađenje životne i radne sredine zbog ARCELORMITTAL-a i ostalih zagađivača, dovelo je i dovodi lokalnu populaciju u povećanu učestalost oboljevanja. Tu treba odmah pokrenuti izradu KATASTRA ZAGAĐIVAČA i pripreme za međunarodni projekat na istraživanju korelativne veze između zagađenja, kojem su stanovnici izloženi i povećane učestanosti oboljenja, s naglaskom na maligna oboljenja. Na to se veže i problem grijanja grada, koji trenutno treba rješiti u pregovorima s ARCELORMITTAL-om, pri izgradnji novog kotla, ali istovremeno i predviditi toplifikaciju prigradskih dijelova Zenice, čime se istovremeno može rješiti i manji dio problema s aerozagađenjem. Dodatno u ovoj oblasti treba pokrenuti izgradnju manjeg pogona za spaljivanje otpada, što može biti dodatni izvor energije za toplifikaciju grada, uz istovremeno sklanjanje i korištenje gradskog otpada.

1.3. NEDOVOLJAN uticaj Zenice i zeničkih kadrova na dešavanja u ZEDOK, FBiH i BiH, zbog podijeljenosti stranačkih politika i nedovoljne iskorištenosti tj. uključenosti zeničkih kvalitetnih kadrova u rješavanje problema grada, kantona i viših nivoa upravljanja i odlučivanja. To je dobrim dijelom razlog zbog kojeg prethodno spomenuti problemi tj. problemi pod 1.1. i 1.2. nisu riješeni. U tom domenu kao vanstranački kandidat za gradonačelnika na listi BPS, nadam se podršci ostalih stranaka, jer interes Zenice bi morao prevladati stranačke animozitete, a kada u perspektivi ostvarimo kontinuiran i kvalitetan uticaj u Vladi ZEDOK, zatim FBiH, te u vijeću ministara i uz koje ambasadorsko mjesto za kadrove iz Zenice, biće mnogo lakše rješavati prethodno spomenute probleme, kao i nepravedne koeficijente raspodjele s federalnog nivoa, po kojem su ista zanimanja u državnoj službi u Sarajevu, mnogo bolje plaćena nego ista takva u Zenici. U razriješenju te problematike predviđam i formiranje društvenih savjeta s učešćem najkvalitetnijh kadrova iz Zenice i Zeničana u inostranstvu.

2. Šta su po Vama 3 najveće prednosti Zenice?

2.1. KVALITET kadrova s obrazovnim, industrijskim, privrednim i iskustvom u ostalim branšama, uz renomirane kulturne i javne radnike, umjetnike, sportiste i sl, koji u dobroj gradskoj organizaciji i koordinaciji svih potencijala, mogu ponuditi solidna rješenja za poboljšanje zaposlenosti i općeg kvaliteta života u gradu. Zenica u tome ima veliki potencijal, koji je do sada na žalost slabo korišten.

2.2. POZICIJA glavnog grada u ZEDOK, te status grada, uz postojanje Univerziteta, što sve zajedno daje šansu i mogućnost za lokalnu i regionalnu saradnju širom Europe i svijeta. To je veoma malo do sada iskorišteno, pogotovo kad se zna da za bilo koju značajniju investiciju treba tražiti maksimum grant sredstava, a ne kreditnih. Grant sredstva za mnoge projekte postoje kod niza prvenstveno stranih razvojnih agencija (USAID, SIDA i sl…), kod ambasada, specijalizovanih agencija UN i slično, u multilateralnom i bilateralnom smislu, ali nismo na žalost bili dovoljno aktivni na tom planu, jer je lakše i brže ići ka krednim sredstvima, koja se za razliku od prethodnih moraju otplaćivati.

2.3. GRADSKA KULTURA I TRADICIJA dobrosusjedskih odnosa u mješavini starosjedilaca i novodoseljenih stanovnika još od II svjetskog rata na ovamo.Tu su i renomirani privredni, kulturni, sportski i ostali subjekti, koji su postali sinonimi Zenice, kao što je Željezara, Rudnik, Univerzitet, Bolnica u Crkvicama, „Čelik“, „Naša riječ“, BNP-Zenica, Gradska biblioteka, Radio i TV Zenica i sl… U tom domenu treba što skorije formirati informatičko-kulturno-umjetničku galeriju uvezivanjem aktivnosti Univerziteta, BNP-a, Srednje muzičke, te renomiranih slikara, umjetnika i javnih radnika Zenice, kao i sportsku asocijaciju za što kvalitetnije korištenje fudbalskih i ostalih sportskih terena, podrazumijevajući tu rekonstruciju bazena s toplom vodom, i kompleksa otvorenih bazena, te pomoć plivačkom i ostalim sportskim klubovima u Zenici, jer se omladina tako usmjerava ka društveno korisnim i zdravim aktivnostima, a sklanja od kladionica i poroka.

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta – emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Godinama koristim dvije e-mail adrese, tj profesionalnu na Univerzitetu [email protected] i privatnu [email protected], a imam i facebook profil Faik Uzunović. Sve će to ostati u upotrebi i dalje, uz nadam se novu profesionalnu-gradsku e-mail adresu gradonačelnika. Naravno da za sada lično i samo ja komuniciram na njima, a za korištenje profesionalne-gradsku e-mail adrese gradonačelnika imam želju za ličnim korištenjem, ali za to moram provjeriti broj i učestalost kontakata…

Inače sam u tezama svoga programa za rad gradonačelnika Zenice za naredne 4 godine u domenu kontakata s građanima i javnošću predvidio slijedeće:

– Organizovati društvene savjete gradonačelnika po ključnim oblastima rada i razvoja.

– Napraviti program konsultantskih aktivnosti, kojima bi potencijali Univerziteta u Zenici pomogli daljem razvoju Zenice i povećanju kvaliteta života.

– Za mrežu DKP u BiH i strana privredna predstavništva, organizovati redovne prezentacije potencijala grada Zenica, te ih privući da otvaraju konzulate i/ili privredna, odnosno komorska predstavništva u Zenici, a istovremeno širiti mrežu gradova prijatelja Zenice, fokusirano na gradove s mogućnošću ostvarivanja stranih (FDA) ulaganja u Zenicu.

– Napraviti nova uputstva za komunikaciju sa stanovnicima kroz redovne pres konferencije, kontakt emisije, kao i za žalbene postupke, koje vode građani, nezadovoljni radom graske administracije.

– Otvoriti kancelariju za žalbe, pomoć i kontakte sa stanovnicima Zenice, kao i bivšim Zeničanima po svijetu.

*****

AHMETSPAHIĆ NAIDIN

SDA/SBB

naidin ahmetspahic1. Šta su za Vas 3 najveća problema grada Zenice? 

Kad su izazovi Zenice u pitanju za naredni period, moram naglasiti da je zahvaljujući dobrom vodstvu i vizionarstvu velikog čovjeka kakav je bio rahmetli gradonačelnik Husejin Smajlović, Zenica u proteklom periodu značajno se izgradila i u ovom trenutku nudi velike prilike i pretpostavku za investicije i razvoj druge faze ovog grada. Ako pogledate naš grad prije 12 godina i sada, ne možete da ne primjetite promjenu i posao koji je urađen. Tokom svih godina sarađivao sam blisko sa rahmetli Husom i mogu vam potvrditi da ovo nije bilo jednostavano i ovaj posao zahtjeva zaista jaku infrastrukturu ljudi i podrške. Međutim, sad kad smo stvorili predpostavke, vrijeme je da grad ekonomski ojača i kvalitetno predstavimo Zenicu regiji i svijetu kao privredni, univerzitetski i sportski centar.

 1. Tim putem, naš prioritet gdje ćemo se i najviše zalagati su investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Mi nemamo više vremena za gubljenje. Svi ćemo morati raditi svoj posao maksimalno ozbiljno i odgovorno, da kreiramo uslove za otvaranje novih startup kompanija, podrška razvoju privrede, ubrzati gradsku administraciju te raditi na stvaranje optimalnih uslova za ravijanja perspektivnih grana poljoprivrede. Trebamo se otvoriti biznisu, educirati naše ljude te dovesti kvalitetne kompanije koje će ulagati u naš grad. To je recept i s tim počinjemo ako Bog da prvom prilikom.

Zagađenje Zenice je veliki problem i na tome moramo nastaviti intenzivno raditi  zbog budućnosti naše djece. Međutim, nisam sklon suprostavljenim vizijama koje se danas nude u smislu ili radna mjesta, ili čist zrak. „Ili ili“ koncepcije naprosto nisu dobre. Trebamo razmišljati out of the box mimo ustaljenih matrica te pored stalnih zahtjeva za poštivanjem okolinskim standard, također poboljšanjem poslovne klime otvarati prostor u Zenici za neke čiste Eco-Friendly tehnologije.

Za pse lutalice je realizovan projekat azila sa higijenskim servisom tako da ćemo po implementaciji projekta početi sklanjati pse sa ulica i napokon riješiti ovaj problem.

2. Šta su po Vama 3 najveće prednosti Zenice? 

Kao prvo Zenica zaista ima nevjerovatno mnogo prednosti koji vrlo često mi, koji živimo u ovom gradu nekad ne primjetimo. Međutim kad moji prijatelji iz cijelog svijeta dođu da popijemo kahvu kažu da su prosto iznenađeni gradskom infrastrukturom, ljudima, ljepoti ovog grada te da su čuli kako je Zenicu zadnjih godina vodila jako pozitivan vlast i jedan izvanredan čovjek. Tako da je svakako Zenica jedan izuzetno perspektivan grad i ako bih izdvojio tri stvari koje su naše prednosti, prvo bi to bilo ljudi. Narod Zenice je jako vrijedan, pošten, radan itd. Naši ljudi su itekako otvoreni za nove projekte i za turiste tako da ćemo na tome raditi konstantno. Druga prednost je blizina sa glavnim gradom i aerodromom što nam pruža jedinstvenu mogućnost za razvoj turizma kao i privrede, tu je i najbolja infrastruktura u državi kao što su sportski, privredni i drugi objekti. Treća prednost Zenice je jaka politička sigurnost i lobi da ostvarimo ciljeve za ovaj grad.

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta – emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Komunikacija je i oslonac našeg posla i jako mi je važno da građani imaju sve informacije, samo ako su tačne i potvrđene. Ja sam jako otvoren tako da sam dostupan svakom prilikom građanima. Trenutno smo također prisutni putem svih online društvenih mreža i sva pitanja dolaze do mene pokušavam lično da odgovorim koliko sam vremenski u mogućnosti jer zaista je sad jako gusto a dobijam veliki broj poruka i podrške i uvijek se želim na tome zahvaliti. Nastavit ću tako i u budućnosti i ne namjeravam se udaljiti od građana ovog grada.

*****

ŠAIN JOSIP

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

Nažalost, gospodina Šaina nisam uspjela naći na internetu. Ukoliko se javi ubaciću odgovore svakako.

*****

HADŽIAHMETOVIĆ MIRAD

NEZAVISNI KANDIDAT

mirad hadziahmetovic1. Šta su za Vas 3 najveća problema grada Zenice?

Najveći problemi našeg grada su nezaposlenost i zagađenje iz željezare. Uz to, svakim danom eskalira problem s napuštenim psima.

2. Šta su po Vama 3 najveće prednosti Zenice?

Zenica nema nikakve prednosti. Ne smijemo biti naivni i razmišljati na taj način! Dok sami ne riješimo naše probleme niko ih neće riješiti.

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta – emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Građani moraju biti u mogućnosti da direktno kontaktiraju sa gradonačelnikom. Najbolji način za to je e-mail. Pored toga, namjeravam organizovati sastanke sa građanima, koji inače ne bi kontaktirali gradonačelnika, kako bi čuo njihove ideje o tome kako ovaj grad učiniti ljepšim. Pravo da razmišlja o svom gradu i utječe na njegov razvoj mora imati svaki pojedinac.

Moja vizja Zenice je lijep grad u kome su svi zaposleni. Više možete pogledati na mojoj web stranici www.miradhadziahmetovic.info

*****

HELVIDA HASAN

DEMOKRATSKA FRONTA

hasanhelvida1. Šta su za Vas 3 najveća problema Grada Zenice?

Najveći problemi u Zenici i nisu u nadležnosti lokalne vlasti, nego viših nivoa (kanton, Federacija, država), tako da se na pitanje može odgovoriti na dva načina.

a) Najveći problemi našeg grada su:

 1. Nezaposlenost, siva ekonomija, nedostatak investicija i generalno loš ambijent za poslovanje
 2. Zagađenje i posljedice zagađenja na zdravlje – loše zdravstveno stanje stanovništva
 3. Politiziranost komunalnih preduzeća (umjesto da služe kao servis građanima, služe uglavnom kao baza uhljebljenih kadrova)

b) Na te probleme lokalna vlast može samo djelimično utjecati, tako da bih pored njih posebno izdvojio probleme koji se u potpunosti mogu riješiti na lokalnom nivou:

 1. Grijanje grada (stabilan izvor toplote i povećanje broja korisnika)
 2. Saobraćaj (parkinzi, povezanost pojedinih dijelova grada, javni prevoz)
 3. Psi lutalice i napušteni psi (registracija vlasničkih pasa, azil i komunalni servis)

2. Šta su po Vama najveće prednosti Zenice?

 1. Mladi, školovani ljudi koji zbog nepodobnosti nisu imali priliku da iskoriste svoj potencijal
 2. Neiskorištena poslovna zona na zemljištu preuzetom od Željezare, sa odličnom infrastruktrom, u koju poslije Cimosa nije došao nijedan investitor
 3. Jaka dijaspora, koja voli ovaj grad i želi da investira, ali je odbija nepotizam, korupcija i nesigurnost investicija

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta-emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate s njima?

Naravno da komuniciram sa građanima, i to najviše face to face, jer i ja sam samo običan građanin. Što se tiče društvenih mreža, moj profil će i u narednom periodu biti aktivan na Facebooku, gdje možete pronaći informacije o mom angažmanu u predizbornoj kampanji.

I na kraju, moj rad će biti i više nego transparentan, a komunikacija sa građanima će se nastaviti u istom obliku kao i do sada, bez obzira na to hoću li biti gradonačelnik ili ne.

*****

VRAČE ELDIN

“SNAGA CENTRA”

eldin vrace1. Šta su za Vas 3 najveća problema Grada Zenice?

Mnogo je problema prisutnih u Zenici ali ako baš tražite tri najveća problema, ja ću Vam ih navesti.

 1. Zagađenje
 2. Nezaposlenost i privredni ambijent
 3. Odlazak mladih i neznanje zaustavljanja tog trenda

2. Šta su po Vama najveće prednosti Zenice?

 1. Geografski položaj
 2. Vrijedni i sposobni ljudi
 3. Postojanje Snage Centra

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta-emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate s njima?

Danas je teško zamisliti život bez interneta. Ja sam lično prisutan na društvenim mrežama, i uvijek komuniciram u svoje ime i svoj stav iznosim pod otkrivenim imenom i prezimenom, pored svojih istomišljenika iz stranke. Uglavnom su isti stavovi. Moram priznati da ja lično više volim koristiti usmenu komunikaciju, jer želim gledati u oči ljude s kojima komuniciram i na taj način ih doživjeti. Ali svjetski trendovi su drugačiji, pa smo prilagođeni. Ukoliko budem izabran za gradonačelnika, primjenit ću informacione tehnologije koje su dostupne danas i unaprijediti gradsku upravu uz praćenje svjetskih trendova i razvoj informacione tehnologije zbog olakšavanja komunikacije u tom smjeru. Razvit ću oblik e-uprave, gdje će građani imati mogućnost da postave pitanja, šalju zahtjeve, molbe i žalbe, na koje ću transparentno odgovarati, i u zadanom roku. Gradska uprava mora biti u službi građana.

*****

KASUMOVIĆ FUAD

NEZAVISNI KANDIDAT

fuad kasumovic1. Šta su za Vas tri najveća problema grada Zenice?

Primarni problem na koji ću se fokusirati je nezaposlenost, za koju smatram da je krucijalni problem ovog grada. Pružit ću podršku domaćim i stranim kompanijama u investicijama – osigurati bolje uslove investiranja, jeftinu električnu energiju, dobru infrastrukturu, pojednostaviti proces registracije firmi i stimulirati ih kroz lokalne olakšice. Stimulisat ću i izgradnju privrednih zona i koristiti evropske fondove. Prioritet nam je realni sektor što će rezultirati stvaranjem viška vrijednosti, koja će biti generator daljnjeg razvoja grada. Pored nezaposlenosti, bitan problem je i rješavanje pitanja kvalitetnog grijanja, koji također smatram gorućim pitanjem, za koji imam sistemsko rješenje. Postoji još niz problema, koje je potrebno riješiti, a trenutno je aktuelan problem napuštenih pasa, koji će biti riješen u veoma kratkom vremenskom periodu, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

2. Šta su po Vama tri najveće prednosti Zenice?

Prije svega smatram da grad Zenica ima potencijal da izraste u moderan, evropski grad, te postane regionalni centar. U prilog tome ide izgrađena putna infrastruktura, kao i odlična sportska infrastruktura. Jedna od najvećih prednosti ovog grada jeste veliki broj akademski obrazovanih  mladih ljudi, u kojima vidim ogroman potencijal i smatram da im treba pružiti mogućnost da iskažu svoje znanje i vještine, zaustavljajući  dosadašnju praksu gdje Zenicom vladaju politički centri iz Sarajeva, preko svojih poslušnika.

3. Kako planirate komunicirati sa građanima,ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Komunikaciju s građanima smatram veoma bitnom, te sam u tu svrhu otvorio Facebook stranicu putem koje svakodnevno komuniciram sa građanima o pitanjima koja ih zanimaju. Pored Facebook stranice, građani imaju mogućnost da me kontaktiraju putem mail-a, kao i zvanične web stranice. U gradonačelničkom mandatu veliku pažnju ću posvetiti komunikaciji sa građanima, a u tome će mi svakako posao olakšati mediji, posebno internet kojeg lično dosta koristim. U tom cilju obećavam da ću cijeli grad i većinu prigradskih naselja pokriti besplatnim hot spotovima. Pozivam sve građane da posjete moju kancelariju koja se nalazi u Staroj Čaršiji, ulica MS Serdarevića 28. Budući da kao kandidat za gradonačelnika Zenice imam mnoštvo obaveza, formirao sam i PR tim, koji me svakodnevno obaviještava o svim zahtjevima građana, na koje lično odgovaram.

*****

ĆIVIĆ MIRSAD

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

mirsad civic1. Šta su za Vas tri najveća problema grada Zenice?

 1. Izuzetno loša ekonomska situacija (koja je prouzrokovala veliku nezaposlenost, povećala siromaštvo, sve je veći broj mladih ljudi koji napuštaju, kako BiH, tako i naš grad…..)
 2. Problem napuštenih pasa (ovaj veliki gradski problem se može riješiti samo zajedničkim učešćem svih: gradske vlasti, udruženja građana i ostalih građana Zenice).
 3. Gradsko grijanje (aktuelna vlast nije uspjela riješiti ovaj problem u proteklih 12 godina, iako su svaki mandat uveliko obećavali KTG toplanu. Ovaj projekat je tehnički besmislen, neostvariv, a u isto se uvjerila i velika većina građana, tačnije svi osim gradske administracije, koja i dalje ističe obećani projekat kao nešto pozitivno).

2. Šta su po Vama tri najveće prednosti Zenice?

 1. Sjedište Kantona i kantonalne vlasti (velika prednost grada Zenice u odnosu na ostale općine u ZDK i šire jer sve domaće i inostrane delegacije, kako političke, tako i privredne, prije svega, dolaze u sjedište kantona – kantonalnu vladu, što omogućuje i gradskoj vlasti da lakše uspostave kontakt i saradnju sa istima).
 2. Sajamski grad (prije svega mislim na privredni sajam ZEPS koji se održava svake godine u isto vrijeme. Na ovaj način se gradskim privrednicima omogućava da uspostave kontakte i privrednu saradnju sa mnogim evropskim i svjetskim privrednicima, kao i dogovore oko novih zajedničkih ulaganja u privredu grada).
 3. Sportski centar (u zadnje vrijeme sve veće i značajne sportske manifestacije se održavaju u našem gradu, a nadam se da će se to nastaviti i u budućem periodu.

3. Kako planirate komunicirati sa građanima,ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Kada je u pitanju komunikacija sa građanima,  najviše ću potencirati direktnu komunikaciju tj. kancelarija gradonačelnika će biti otvorena za sve građane.

Kada je u pitanju  komunikacija elektronskim putem, trenutno su u funkciji Facebook stranica i moj e-mail. Na pitanja koja dobijem putem e-maila ili na facebook stranici odgovaram ja, a poslove oko uređenja stranice vode moji asistenti. Ukoliko dobijem povjerenje građana i budem izabran za gradonačelnika, obavezno ću nastavit  koristiti elektronsku komunikaciju sa građanima.

Svjestan sam činjenice da će to biti u daleko većem obimu nego do sada, ali ću nastojati da i dalje sam odgovaram na što veći broj pitanja i zahtjeva od strane građana. Takođe, bit će mi neophodna i veća pomoć od strane mojih asistenata koji će ponekad i sami, uz dogovor sa mnom, dati odgovore na određena pitanja.

*****

ISAK RAMO

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

ramo isak1. Šta su za Vas tri najveća problema grada Zenice?

Grad Zenica, kao i većina drugih u Bosni i Hercegovini, ima svoje tranzicijske probleme koji su posljedica globalnih – regionalnih i državnih teškoća razvoja, ali i svoje vlastite specifične tzv. ‘glokalne’ teškoće. U duhu ovog pitanja – prioritetni problemi Zenice po našem mišljenju su:

– Zastoj investicionih ulaganja zbog ‘tromosti’ i neprilagođenosti gradske administracije da odgovori investitorima na otvaranje novih preduzeća i novih radnih mjesta, te njene nemoći da u kratkom roku rješava sve neophodne papire u ‘roku od tri dana’;

– Velika disharmonija u rješavanju gradskih i ruralnih problema razvoja, što je dovelo do toga da naša sela zaostaju u razvoju neophodne putne, komunikacijske i druge infrastrukture, a što opet, samo po sebi, dovodi do daljnjeg zaostajanja u razvoju naših sela koja su za dosadašnju dugogodišnju gradsku administraciju i vlast po principima ‘partokratije’, po inerciji služila samo kao ‘glasačka mašinerija’;

Oba ova problema prouzrokuju onaj najveći, koji je njihova teška i nenadoknadiva posljedica za naš grad – nezaposlenost i odliv intelektualnog bogatstva, odnosno odlazak najboljih stručnih kadrova i omladine u druge gradove i inostranstvo.

– Nerješavanje gorućih komunalnih problema – loš kvalitet i skupo grijanje, neopravdano uvođenje paušala za vodu, nerješavanje problema pasa lutalica, ‘gušenje u smeću’ i sl.

2. Šta su po Vam tri najveće prednosti Zenice?

Grad Zenica ima i svoje značajne prednosti, koji su i najveća šansa za njen prosperitetan razvoj:

– Kadrovski potencijali i njeni ljudi – veliki broj omladine koji je osposobljen širom Bosne i Hercegovine i svijeta iz svih oblasti života. Intelektualni potencijali i kapaciteti su najveća prednost našeg Grada, kojima treba pružiti pravu šansu, da uz nova investiciona ulaganja i pravedne konkursne procedure dođu na pravo mjesto i daju svoj puni doprinos;

– Infrastrukturni potencijali za razvoj i otvaranje novih preduzeća i usvajanje proizvodnje novih proizvoda, te potencijali za razvoj poljoprivrede, stočarstva i voćarstva;

– Postojeći razvojni kapaciteti, kapital i interes zeničkih privrednika, te njihova organizovanost i spremnost da pozitivno utiču na privredni i ekonomski razvoj Zenice;

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta – emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Svjedoci smo ‘eksplozije’ informatičkog napretka u svijetu, koji se globalno događa ‘brzinom svjetlosti’. Danas su društvene mreže glavni komunikacijski mehanizmi, a šta nas čeka u bliskoj i daljnjoj budućnosti možemo samo nagađati. Zbog toga je još od ranije poznat moj stav – ‘moja kancelarija bit će cijeli grad’ i svako će imati podjenaku šansu za rješavanje svojih osnovnih životnih problema u našem gradu, bez obzira na svoju informatičku osposobljenost i mogućnost.

Svjestan svega toga, opredjeljenja sam da svaki čovjek mora stalno usavršavati svoja znanja, vještine i sposobnosti, posebno iz oblasti informatike. Ja mogu samostalno komunicirati sa građanima, što prema potrebi i činim, ali ja sam kao kandidat za gradonačelnika dio tima Stranke demokratske aktivnosti – ASDA Zenica. Svjesni važnosti uvođenja demokratskih promjena u život našeg grada, mi imamo ekspertne timove iz svih oblasti društvenog života, koji uz vizije i ideje kandidata za gradonačelnika, usaglašeno sa programskom orijentacijom stranke, timski adminitriramo i predstavljamo našim građanima i našim potencijalnim biračima. Zajedno smo jači!

*****

DEDIĆ VILDANA

NAŠA STRANKA

vildana dedic1. Šta su za Vas tri najveća problema grada Zenice?

 1. Nezaposlenost
 2. Ekologija
 3. Grijanje

Za sva tri problema Naša stranka je već davala rješenja i obrađivala ih na Javnim tribinama , Okruglim stolovima kao i stručnim savjetima.

Problemi gradske administracije su opis mog novog radnog mjesta i u skladu s tim prvo ću donijeti slijedeće odluke:

Razriješiću i raspisati natječaj i prijem novih-starih šefova gradskih službi i javnih preduzeća i ustanova te iste popunjavati na bazi njihovih programa koje će morati predstaviti usmeno.

Ukinuću plaćanje komisijskog rada gradskih službenika u redovnom radnom vremenu.

Ukinuću  rad  gradskih vijećnika u komisijama gradskih stručnih službi.

Rad u komisijama omogućiti sposobnim ljudima koji su na evidenciji za zapošljavanje, a koji bi svojim usmenim predstavljanjem projekata za određene komisije i oblasti kojima se iste bave dali mogućnost da budu izabrani i te komisije će biti plaćene.

Tražiću rješenje ekološke takse, analizirati njenu visinu i namjenu, utvrditi konačnu nadležnost o ekološkoj taksi i odgovornost. Usmjeriti je prema Gradu i potrebama građana prvenstveno za sport i mlade.

Uspostaviću stalnu saradnju sa svim  udruženjima poslodavaca u vidu sedmičnih radnih sastanaka u redovnom terminu.

Ukinuću komunalne naknade za građevinsko zemljište (KGZ) po uzoru na sve gradove koji su to uradili, a ta sredstva nadoknaditi kroz umanjenje izdvajanja za nevladin sektor i održavanja kružnih tokova.

Zahtijevaću od Agencije za vodno područje rijeke Save da iznađu način za postavljanje separatora na rijeci Bosni, jer je to i njihova obaveza.

2. Šta su po Vam tri najveće prednosti Zenice?

Iako je Zenica regionalni sinonim za ekološki ugroženu sredinu, u gradu postoji nekoliko potencijala za zančajniji razvoj eko-turizma, i u domenu ambicioznijih privrednih projekata i u segmentu tzv.malih porodičnih obrta. NAŠA STRANKA će kroz princip privatnog i javnog partnerstva inicirati i poticati ekonomski održivo poduzetništvo na još nedovoljno turistički iskorištenim izletištima Smetovi i Bistričak te lokaciji stare tvrđave Vranduk. Najveća i najvrijednija  prednost grada  Zenice su sportski kapaciteti koji su rijetki u našoj zemlji. Stadion Bilino polje, Kamberoviće polje, sportska dvorana Arena, gradski Bazeni , Trening centar , Atletski stadion su ono čim se ponosimo i sigurni smo da uz dobro vođenje i upravljanje ovim resursima sport u Zenici treba da ide munjevitom brzinom ka slavi koja mu je nekad bila svakodnevnica.

Imamo svoj Centralni park u srcu grada uz rijeku koja je sama po sebi bogatstvo , a kada dodamo još njene pritoke shvatimo koliko bogatstvo posjedujemo.

Sigurna sam da možemo Zenici vratiti i ono visoko mjesto razvijenog privrednog i industrijskog centra (ArcelorMittal, Metalno, Željezara..) uz  sprovođenje zakonskih regulativa o smanjenju zagađenja.

3. Kako planirate komunicirati sa građanima, ukoliko budete izabrani? Prije svega mislim na korištenje interneta – emailova i profila na društvenim mrežama. Da li ih sada koristite i ako da, da li Vi sami lično komunicirate na njima?

Na Vaše pitanje kako planiram komunicirati sa građanima kada budem izabrana,  moram naglasiti da je  već dugi niz godina način na koji ostvarujem kontakte kako sa svojim najbližim i sa prijateljima , a tako ću u budućnosti i sa svim građanima, je  putem e-maila i Facebok profila. Moj broj mobitela će biti dostupan na stranici gradskih informacija.

Moj cilj je da se uspostavi sistem u gradskoj upravi koji će biti na usluzi građana i koji će biti toliko efikasan da oni neće imati potrebu da za probleme moraju kontaktirati ni šefove službi niti mene.

*****